Een risico- en kostengedreven aanpak voor architectuur

Eltjo Poort, Hans van Vliet, Informatie, November 2011

Architectuur is te beschouwen als een discipline die gedreven wordt door risico’s en kosten. Risico- en kostenmanagement is dan het primaire businessdoel van het architectuurproces. Dit gedachtegoed vormt de basis van een aanpak voor solution architecture die bij Logica is ontwikkeld, getiteld Risk and Cost Driven Architecture (RCDA). De auteurs beschrijven de achtergrond van deze visie en de impact ervan op het werk van de architect.

Official link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.