IT-architect en manager: alien versus predator?

Eltjo Poort, Pierre America, CIO Magazine, March 2007

Onbegrip tussen managers en IT-architecten leidt vaak tot moeizame projecten en innovaties. Managers zien architecten als idealisten. Architecten achten managers kortzichtig. Gelukkig zijn er recente ontwikkelingen gaande die kunnen helpen de verschillen te overbruggen. Het perspectief van twee architecten uit het veld.

Alien vs Predator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.